Nuohous Porvoossa on tärkeää hoitaa oikein

nuohous porvoo

Mitä on nuohous Porvoossa?

Nuohous Porvoossa ja muuallakin tarkoittaa sitä, että erilaiset tulisijat ja savuhormit puhdistetaan poistamalla niistä palamisjätteet. Mikäli palamisjätteitä ei puhdisteta, on vaarana, että ne aiheuttavat nokipaloja. Säännöllisellä nuohouksella tulipalojen riski vähenee huomattavasti, sillä nuohoojan työhön kuuluu myös tulisijojen ja savuhormien kunnon tarkistaminen. Kun nuohous suoritetaan säännöllisesti, mahdolliset vauriot pystytään huomaamaan ennen vaaratilanteiden syntyä.

Lisäksi nuohous Porvoossa voi tuoda säästöjä kiinteistön omistajalle, sillä kun tulisija ja savuhormi pysyvät hyvässä kunnossa ja toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, lämmitysteho on suurempi ja savu pääsee paremmin ulos, ja lämmitykseen ei tarvita niin suuria määriä polttopuita.

Näin toteutetaan nuohousta Porvoossa

Jokaiseen nuohouskertaan kuuluu tulisijan ja savuhormin puhdistuksen lisäksi niiden kunnon arviointi. Nuohoojan ammattitaitoon kuuluu myös esimerkiksi suojaetäisyyksien riittävyyden arvioiminen sekä savupeltien ja nuohouspeltien toimivuuden tarkastaminen.

Nuohouksen jälkeen nuohouksesta Porvoossa annetaan nuohoustodistus. Sitä voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos valvova pelastusviranomainen tarkastaa, onko nuohous suoritettu hyväksyttävästi. Koska nuohooja kirjaa todistukseen monenlaisia huomioita nuohouksesta, todistuksien avulla pysytään helposti kärryillä siitä, missä kunnossa tulisija tai savuhormi on säilynyt.

Nuohoustodistus sisältää merkinnät nuohouksen ajankohdasta, toteutetuista toimenpiteistä, sekä jokaisesta viasta ja muusta ongelmasta, jotka nuohooja huomaa työskentelynsä aikana. On olennaista, että etenkin korjausta vaativat ongelmat merkitään todistukseen mahdollisimman selkeästi, jotta asiakas voi helposti hoitaa välttämättömät korjaukset. Tulipaloriskin aiheuttavista vioista nuohoojan tulee yleensä ilmoittaa kirjallisesti suoraan paikalliselle pelastuslaitokselle.

Nuohousvelvoitteiden tulee täyttyä

Pelastuslaitosten tehtäviin kuuluu ohjeistaa ihmisiä paloturvallisuuteen liittyvistä asioista, sekä valvoa sitä, että nuohousvelvoitteet täytetään. Kiinteistön omistajan on nuohousvelvoitteen mukaan huolehdittava siitä, että tikkaat sekä katolla kulkemiseen vaadittavat välineet ovat niin hyvässä kunnossa, että nuohous onnistuu mutkattomasti. Etenkin talvella kiinteistön omistajan on oltava tarkkana siitä, että tikkaat eivät ole jäässä nuohouksen aikana. Kiinteistön omistajan tulee myös huolehtia siitä, että tulisijalle on esteetön pääsy. Nuohouksessa syntyvää jätettä varten kannattaa varata palamaton jäteastia.

Nuohouksen tiheys riippuu siitä, miten paljon tulisijaa käytetään, millainen se on rakenteeltaan, ja mitä siinä poltetaan. Asuinrakennuksille on säädetty vähimmäisnuohousväli, jonka mukaan nuohous tulisi toteuttaa kerran vuodessa. Vapaa-ajan rakennuksissa, kuten kesämökeissä, nuohous tulee suorittaa vähintään kerran kolmessa vuodessa. Jos tulisija ja savuhormi eivät ole käytössä, niitä ei tarvitse nuohota. Jos tulisijaa ja savuhormia on joskus käytetty, mutta ne ovat olleet käyttämättöminä kolme vuotta, ne tulee nuohota ennen käyttöönottoa.

Nuohouksessa Porvoossa tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Nuohoojan käyttämiä työvälineitä ovat esimerkiksi laskunaru, nivelkauha, vaijeri, nuohousimuri sekä erilaiset harjat. Käytetyt tarvikkeet vaihtelevat nuohottavan kohteen mukaan, ja kaikkia välineitä ei tarvita jokaisessa nuohouskohteessa.

Esimerkiksi harjoja on olemassa useita erilaisia, jotta kaikenlaisten piippujen nuohous onnistuisi. Lisäksi yläkautta nuohoamiseen on olemassa omanlaisensa tarvikkeet, kuten myös alakautta nuohoamiseen. Muun muassa leivinuunin nuohous vaatii omanlaisensa harjan, jota kutsutaan poskikanavaharjaksi.

Myös taskulamppu on olennainen osa nuohoojan työvälinesalkkua, sillä sen avulla nuohouksen aikana on mahdollista huomata erilaiset vauriot. Nuohoojan käyttämä imuri on tarkoitettu juuri nuohoustarkoitukseen, joten se on erilainen kuin kodeissa käytettävät pölynimurit. Imurin ansiosta tila on siisti nuohouksen jälkeen, eikä huoneilmaan kulkeudu haitallisia hiukkasia, sillä imurissa on suodattimia niitä varten.

Nokea ja muuta likaa voidaan nuohouksen aikana poistaa erilaisten kauhojen avulla. Nuohoojalla on myös erityisiä nivelkauhoja, joilla hän voi yltää myös vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.

Kuka voi toteuttaa nuohousta Porvoossa?

Nuohoojana voivat työskennellä vähintään alan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt. Nuohousalan ammattitutkinto kuuluu talotekniikan ammattitutkintoon, ja ammattitutkinnon suorittanut nuohooja kykenee nuohoamaan tulisijat ja savuhormit tehokkaasti, huolellisesti ja asiaankuuluvalla tavalla. Opintoihin kuuluu paljon työn kautta tapahtuvaa opetusta. Ammattitutkinnon lisäksi nuohoojat voivat suorittaa erilaisia täydentäviä opintoja.

Ammattitutkinnon opintojen aikana opiskelijat oppivat myös tuntemaan alan lainsäädännön sekä ohjeet ja suositukset. Nuohoojan ammattitaitoon kuuluu myös kyky neuvoa asiakkaita palamiseen, korvausilmaan, tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvissä asioissa, kuten niiden asennuksessa ja huollossa. On myös tärkeää, että nuohooja pystyy tunnistamaan kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä mahdolliset puutteet ja riskit.

Nuohoojat voivat työskennellä joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai osana laajempaa tiimiä nuohousyrityksessä.

Samankaltaiset artikkelit