Hautajaiset – kaikki palvelut yhdestä paikasta

Hautajaiskukat kukkakaupasta Kiimingissä.

Hautajaisjärjestelyt ovat raskas kokemus, mutta ammattimainen hautajaistoimisto ja kukkakauppa, kuten Kiimingin Kukka ja hautauspalvelu, ovat avain taakan helpottamiseen. Hautaustoimisto huolehtii omaisten pyynnöstä kaikista hautaukseen liittyvistä asioista, kuten arkuista, hautakivistä ja kaiverruksista, sekä jopa perunkirjoituksesta. Hautaustoimistoista saa myös tukea ja apua kaikkiin hautajaisia koskeviin kysymyksiin.

Hautajaispalvelut

Hautajaisiin liittyvistä käytännön toimista huolehtii yleensä hautaustoimisto. Kuolintodistuksen taas saa vainajaa hoitaneelta lääkäriltä ja uurna- ja hautapaikan kirkkoherranvirastossa. Hautajaisten aika, paikka, siunaustilaisuuden kulku ja virret sovitaan papin kanssa.  

Surun sattuessa omaisten kannattaa ottaa yhteyttä hautaustoimistoon, joka huolehtii heidän pyynnöstään kaikista hautaukseen liittyvistä asioista. Hautaustoimistoista saa myös tukea ja apua kaikkiin hautausta koskeviin kysymyksiin.  

Haluttu hautaustoimisto voidaan valita täysin vapaasti, riippumatta vainajan kotipaikkakunnasta tai siitä, mikä taho on ollut jo vainajan kanssa yhteydessä, esimerkiksi kuljettanut hoitolaitoksesta terveyskeskukseen. Hautausalan palvelut pitävät sisällään muun muassa kuljetukset, hautakivet ja niiden kaiverrukset, perunkirjoitukset sekä hautajaiskukat.

Yksilöllisyys

Hautajaiset voivat nykyaikana kuvastaa henkilön elämää, persoonaa, mieltymyksiä, harrastuksia sekä arvomaailmaa monella tavoin. 

Arkun valinnassa arkkuun on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi materiaalin kautta. Myös uurnassa on mahdollisuus tuoda esille näitä samoja persoonallisia asioita. 

Vainajalle voidaan pukea omat vaatteet arkkuun. Käytännössä vaatteet voivat olla vainajan toivomat laitettavaksi itselleen arkkuun tai vaikkapa hänen lempivaatteensa. Arkkuun voidaan myös laittaa muistoesineitä, riippuen haudataanko vai tuhkataanko vainaja. Esimerkiksi viestit, piirustukset, pehmolelut ja valokuvat ovat tähän sopivia muistoesineitä.  

Persoonallisuutta voidaan lisätä myös vainajan viimeisen matkan kautta. Kuljetus on mahdollista toteuttaa hänen tai omaisten toivomalla tavalla. Matka voidaan suunnitella niin, että kuljetaan tärkeän paikan, esimerkiksi kodin tai kesämökin, kautta. Pysähdytään siinä hetkeksi ja vietetään hiljainen hetki, ennen kuin sitten jatketaan kirkkoon tai kappeliin. 

Vainajan persoona voidaan tuoda esille myös asettamalla valokuva tai muotokuva esille hautajaistilaisuuteen. Kukkalaitteet voidaan toteuttaa vainajan mieltymysten mukaisesti tai kuvastamaan vaikkapa rakasta harrastusta. Kukat ovat myös helppo tapa hautajaisvieraille osoittaa kunnioituksensa, myös vaikka he eivät pääsisi hautajaisiin paikalle.  

Jos hautajaiset järjestetään kirkossa, siunaustilaisuus noudattaa usein tiettyä kaavaa. Persoonallisuutta saadaan valitsemalla vainajan toivoma virsi tai laulu. Muistotilaisuuden ohjelmaa voi taas muokata vapaammin. Vainajan lempimusiikki, valokuvia tai jopa PowerPoint-esitys voidaan ottaa osaksi muistotilaisuutta.

Hautajaisten jälkeen

Hautaustoimisto auttaa omaisia myös itse hautaustilaisuuden jälkeen, esimerkiksi hautakivien ja niiden kaiverrusten suunnittelussa. Nykypäivänä hautakiveen on mahdollista saada valokuva tai erilaisia kaiverruksia. Useasta hautaustoimistosta löytyy myös laaja valikoima koristeita, joita voidaan kiinnittää hautakiveen. Hautaustoimistot auttavat myös haudalle tulevien muistomerkkien suunnittelussa ja hankinnassa. 

Hautaustoimistot tekevät useissa tapauksissa myös perunkirjoituksia sekä neuvovat perunkirjoitusasioissa. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, josta selviää kuolinpesän tilanne kuolinpäivänä. Selvitettävien tietojen joukossa ovat muun muassa kuolinpesän omaisuus ja velat sekä pesänosakkaat, perittävän, lesken, perillisten ja testamentin saajien henkilö- ja yhteystiedot.  Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, mikä voi aiheuttaa huolia omaisille. Hautaustoimiston tehtävänä on auttaa omaisia ja tarvittaessa perunkirjoitukseen voi hakea perustellusta syystä myös jatkoaikaa Verohallinnolta.

Samankaltaiset artikkelit