Hierojan näyttötutkinto on monipuolinen kokonaisuus

hierojan näyttötutkinto

Opiskeluvaiheet ennen hierojan näyttötutkintoa

Hierojan näyttötutkinto on mielenkiintoinen ja monipuolinen prosessi, jota varten opiskelijat oppivat lukuisia menetelmiä hyvinvoinnin edistämiseen. Hierontaa pidetään yhtenä maailman vanhimmista hoitomuodoista, ja sillä on juuria monissa eri kulttuureissa. Nykyaikaisen hieronnan opiskelu hierojan näyttötutkintoa varten tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää taitojaan ja tietämystään kehon anatomian, fysiologian ja hierontatekniikoiden alalla.

Hierojan näyttötutkintoa varten kuuluu perehtyä perusteellisesti ihmisen kehoon. Opiskelijat oppivat tietoa eri lihasryhmistä, jänteistä ja hermoista sekä niiden toiminnasta ja sijainnista kehossa. Anatomian tietämys auttaa hierojan näyttötutkintoon osallistujia ymmärtämään kehon rakennetta ja toimintaa, mikä puolestaan mahdollistaa tehokkaan hoidon suunnittelun ja toteutuksen.

Hierojan koulutukseen kuuluu myös käytäntö

Opiskelijat opettelevat hierojan näyttötutkintoa varten myös erilaisia hierontatekniikoita ja -menetelmiä. Näitä voivat olla esimerkiksi klassinen hieronta, urheiluhieronta, syväkudoshieronta ja refleksologia. Jokaisella tekniikalla on omat erityispiirteensä ja sovellusalueensa, ja hieronnan opiskelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin tekniikoihin ja niiden hyödyntämiseen erilaisissa tilanteissa.

Useimmille tutulla hierontamenetelmällä, johon myös tavallisesta hierojan koulutuksesta valmistutaan, on kaksi nimeä, klassinen hieronta ja ruotsalainen hieronta. Tässä hierontatyypissä muokataan pehmeitä kudoksia liikkuvasti, kuten painellen tai sivellen. Klassisessa hieronnassa on viisi eri perusotetta, jotka ovat sively, hankaus, pusertelu, täristys ja taputus.

Käytännön harjoittelu on myös keskeinen osa hieronnan opiskelua. Opiskelijat oppivat soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön harjoittelemalla hierontatekniikoita oikeiden asiakkaiden kanssa. Harjoittelu auttaa heitä kehittämään manuaalisia taitojaan, kuten oikeanlaisia otteita, paineen säätelyä ja liikkeiden sujuvuutta, ja he pääsevät testaamaan näitä taitojaan hierojan näyttötutkinnossa. Harjoittelun aikana opiskelijat oppivat myös kommunikoimaan asiakkaiden kanssa ja ottamaan huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Hierojat tuntevat lihashuollon salat

Hieronnan opiskelun edetessä opiskelijat keräävät tietoa ja ymmärrystä myös terveyteen liittyvistä aiheista, kuten lihashuollosta, kehon asentovirheistä ja erilaisista liikuntasairauksista. Opiskelijat oppivat myös asiakkaan arvioinnin ja dokumentoinnin merkityksen, jotta he voivat suunnitella asiakkaalle hoitoprosessin ja seurata sen etenemistä tehokkaasti. Myös näitä taitoja arvioidaan hierojan näyttötutkinnossa.

Hieronnan opiskeleminen vaatii sitoutumista ja omistautumista oppimiselle. Se on valmistumisenkin jälkeen jatkuva prosessi, ja ammattitaito kehittyy ajan myötä kokemuksen ja jatkokoulutusten kautta. Hyvin suoritettu hierojan koulutus avaa ovia monenlaisiin työmahdollisuuksiin, kuten omien hierontapalveluiden tarjoamiseen tai työskentelyyn esimerkiksi terveyskeskuksessa, kuntoutuslaitoksessa, kylpylässä tai urheiluseurassa.

Kaiken kaikkiaan hieronnan koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä ihmiskehoon ja sen hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Se antaa opiskelijoille vankan tietopohjan hieronnan alasta sekä mahdollisuuden auttaa ihmisiä parantamaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan hieronnan avulla.

Hierojan koulutuksen päätteeksi suoritetaan hierojan näyttötutkinto

Hierojan näyttötutkintoon osallistuvia opiskelijoita arvioidaan näistä asioista:

– Hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti, kun hän palvelee asiakkaita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla.

– Hän osaa parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, opastaa heitä terveellisten elämäntapojen pariin ja kannustaa heitä pitämään huolta toimintakyvystään sekä parantamaan sitä.

– Hän osaa hieroa eri-ikäisiä, terveitä ja eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti ja käyttää moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena.

Näyttötutkinnon hyväksytyn suorittamisen jälkeen opiskelija valmistuu hierojan ammattiin.

Ketkä voivat olla hierojan näyttötutkinnosta valmistuneiden asiakkaita?

Hierontaan hakeutumiselle voi olla monenlaisia syitä, sillä siitä on hyötyä niin yleisessä rentoutumisessa kuin tiettyjen oireiden hoidossakin.

Nykyaikainen arki ja istuminen johtavat usein virheasentoihin, jotka puolestaan aiheuttavat lihasten epätasapainoa ja siten lihasjännitystä. Yhä useampien ihmisten työpäivät koostuvat päätetyöskentelystä, ja jos lihakset kipeytyvät ilman selkeää syytä, tila voi johtua työasennon aiheuttamasta huonosta ryhdistä. Koska hierontahoidolla pyritään lievittämään lihasjännityksiä ja lihaksiston kiputiloja, sillä pystytään kohentamaan ihmisen hyvinvointia tämän elämäntavoista riippumatta.

Hieronta kannattaa pitää mukana arjessa myös ikääntymisen myötä, sillä se helpottaa lihaksiston kunnon ylläpitoa. Niinpä hieronta on myös iäkkäiden henkilöiden elämänlaatua parantava hoito.

Koska hieronnassa asiakkaat pääsevät irtautumaan esimerkiksi mobiililaitteistaan, hieronta on monille kaivattu rentoutumishetki keskellä hektistä arkea. He pystyvät keskittymään omiin mietteisiinsä aivan eri tavalla, ja rauhoittuminen on helpompaa.

Samankaltaiset artikkelit